Mapa


ZIELONY OGRÓDEK
na większej mapie

Odwiedzili nas

mod_vvisit_counterDziś14
mod_vvisit_counterWczoraj12
mod_vvisit_counterMiesięcznie141
Regulamin ZIELONEGO OGRÓDKA zwanego dalej Placówką

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do Placówki stanowi dokładnie, zgodnie z prawdą wypełniona karta zgłoszenia dziecka. Złożenie karty do Placówki równoznaczne jest z akceptacją i przestrzeganiem zasad regulaminu na prawach umowy.
 2. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI
 3. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 4. Do placówki może uczęszczać dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego, z objawami choroby jak np.: wysoka temperatura, silny kaszel  nie wolno przyprowadzać.
 5. CZAS PRACY PLACÓWKI
 6. Czas pracy Placówki obejmuje godziny od 7:00 -17:00 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu opieki.
 7. ZAJĘCIA Z DZIEĆMI I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW
 8. W Placówce realizowany jest program wychowania przedszkolnego i żłobkowego.
 9. W Placówce realizowane są zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci m.in. zajęcia z języka angielskiego, przyrodniczo-środowiskowe, rytmiczno-taneczne, logopedyczne.  Pierwsze badanie logopedyczne jest odpłatne - 50,00zł.
 10. Codziennie odbywają się zajęcia mające na celu terapię dzieci pod kątem psychomotorycznym, sensorycznym, społecznym. Jednak w specyficznych przypadkach mogą one być niewystarczające do pełnego przygotowania dziecka do funkcjonowania w szkole i życiu publicznym. Dzieci znajdują się pod profesjonalną opieką i mają zapewnione dogodne warunki do rozwoju.
 11. W Placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci do 10 r.ż  z dysfunkcjami: Asperger, autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, nieśmiałość, wycofanie społeczne. Godziny spotkań oraz opłaty ustalane są indywidualnie.
 12. Dzieciom przebywającym w Placówce zapewnione jest wyżywienie, za które pobierana jest dodatkowa opłata - 5-7 zł/dzień. Opłata może ulec zmianie, w przypadku wzrostu cen na żywność.
 13. OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE  RODZICÓW/OPIEKUNÓW
 14. Rodzice/opiekunowie mają prawo do odliczenia stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka, jednakże powinna ona być zgłoszona co najmniej poprzedniego dnia nieobecności. Zgłoszenia tego samego dnia co  nieobecność nie będą uwzględniane (wynika to z przygotowywania posiłków dla dzieci w godzinach porannych)
  • Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do Placówki należy złożyć na piśmie - 60 dni przed rezygnacją. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za następne okresy opieki.
 15. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia NNW równoznaczne jest jego opłacaniem. Opłata ubezpieczeniowa dla dziecka kontynuującego pobyt w placówce pobierana jest we wrześniu razem z opłatą czynszową- wynika to z cyklu rocznego ubezpieczenia.
 16. Opłatę za pobyt w Placówce należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca, chyba że ustalono inaczej, uzupełnieniem do regulaminu. Wskazane jest, aby opłaty dokonywać na konto  (Bank BGŻ S.A. 80 2030 0045 1110 0000 0401 8830)
 17. WIELKOŚĆ OPŁAT
 18. Koszt pobytu/miesiąc:
 19. do 3 roku - 700 zł - opłata wraz z wyżywieniem - do końca 2018r.
 20. od 3 r.     - 550 zł - opłata + wyżywienie
 21. Stawka za godzinę opieki- 10,00zł. dla dzieci zgłoszonych kartą zgloszeniową. Jednorazowy pobyt 15 zł/godz.
 22. Wpisowe, płacane raz, przy zgłaszaniu dziecka do Placówki - 100,00zł (w tym: pierwsze NNW, bielizna pościelowa, materiały papiernicze itp.)
 23.  W opcji z dowozem, który zapewnia Placówka, proszę ustalać osobiście.
 24. INNE
 25. Zielony Ogródek to domowa opieka dla dzieci tych opiekunów, którym zależy na jak najlepszym rozwoju dziecka. Główną zaletą Placówki są małe grupy. Dzięki temu dzieci rzadziej chorują, mają okazję bawić się w pogodnej atmosferze, która sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi, a co najważniejsze,  zapewnione jest indywidualne podejście do dziecka uwzględniające jego potrzeby. Dzieci są kochane, przytulane, radosne.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia,
mgr Katarzyna Zbrzeźna